Drivergruppa

Drift og vedlikehold av fyrodden vil kreve 2-3000 arbeidstimer pr. år.

Dugnadsarbeidet pågår. Om du ønsker å delta, ta kontakt med oss.

Vi åpnet for kystledsdrift sommeren 2011.

Navn Arb.område Telefon E-post
Harald Johansen Leder 907 66 705 E-post
Roy Stensgaard Kasserer 917 17 878 E-post
Øystein Wolden   414 65 222 E-post
Per Einar Strøm   975 53 187 E-post
Geir Olav Tombre   970 17 730 E-post
Espen Landsverk Johansen   959 30 741 E-post
Kristian Amundsen   930 56 514 E-post
Mette Tangen Snildal Booking og sekretær 915 37 880