Drivergruppa 2020/2021

Drift og vedlikehold av fyrodden vil kreve 2-3000 arbeidstimer pr. år.

Dugnadsarbeidet pågår. Om du ønsker å delta, ta kontakt med oss.

Vi åpnet for kystledsdrift sommeren 2011.

Navn Arb.område Telefon E-post
Harald Johansen Leder 907 66 705 E-post
Roy Stensgaard Kasserer 917 17 878 E-post
Øystein Wolden Medlem 414 65 222 E-post
Per Einar Strøm Medlem 975 53 187 E-post
Geir Olav Tombre Medlem 970 17 730 E-post
Elisabeth Knoph Medlem  926 00 709  
Pål-Justin R. Svendsen Medlem 924 83 997  
Mette Tangen Snildal Booking og sekretær 915 37 880 E-post